REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Kada je isporučen originalno zapakiran paket i Kupac preuzme robu uz obavezan potpis na dostavnici, time se potvrđuje da je roba uredno isporučena.

Za sve artikle vrijedi zakonski propisani rok za reklamaciju. Dogodi li se unutar tog roka da je artikl, primjerice, promijenio svojstva, a što proizlazi iz nepridržavanja propisanih postupaka njege i održavanja, DOTA LIVING d.o.o. ne odgovara za nastala oštećenja. U protivnom proizvod je moguće vratiti te isti može biti zamijenjen za isti ili sličan novi artikal, ili popravljen o trošku Prodavatelja te se može ostvariti popust ili povrat uplaćenog iznosa.

Kupac može pisane prigovore i reklamacije poslati na e-mail webshop@dota.hr s opisom i/ ili fotografijama oštećenja na kako bi Prodavač pristupio rješavanju prigovora odnosno reklamacije. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 10., Kupac može svoj prigovor odnosno reklamaciju poslati i pisanim putem na adresu Prodavatelja s naznakom “Webshop reklamacija” ili na fax: 021/474-048. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor ili reklamacije potrebno je navesti broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Na sve primjedbe, prigovore i reklamacije tvrtka DOTA LIVING d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

Reklamirani proizvod se također može predati u nekoj od naših poslovnica, gdje će se ispuniti formular o povratu i predati reklamirani proizvod. Reklamacija će se riješiti u roku 15 po primitku robe na skladište.

Preuzmite Obrazac za jednostrani raskid ugovora

POVRAT ROBE

Kupac ima pravo na opravdani prigovor odnosno reklamaciju i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid Ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, nesipravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor odnosno reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.